Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Mybo goederen en/of diensten van welke aard ook levert.


- Algemeen
- Licentie voor programmatuur
- Ontwikkeling van programmatuur
- Onderhoud van programmatuur
- Ontwikkeling en onderhoud van een website
- Webhosting
- Detacheringsdiensten
- Opleidingen en trainingen
- Advisering, consultancy en projectmanagement
- Verkoop van IT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en andere zaken
- Onderhoud van IT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en andere zaken
- Overige diensten

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.

© 2008, ICT~Office te Woerden